Autotál Kft.
Cím: 1107 Budapest, Hizlaló tér 1. TÉRKÉP
Telefonszám: 06-1-43-34-101, 06-1-43-34-102
Fax: 06-1-431-83-86
E-mail: megrendeles@autotal.hu


Vagyon kárrendezési információk

Cégünk a biztosító táraságok és egyéb megrendelők megbízásából a károsodott vagyontárgyak kárfelvételét végzi. Az elkészült káranyagokat a szükséges, és rendelkezésre álló bizonylatok beérkezését követően, kárszámítással együtt juttatjuk vissza megrendelőinkhez.

1. KÁRBEJELENTÉS

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!
A kárbejelentés során feltétlenül adja meg telefonszámát (lehetőség szerint mobilszámot kérünk), ahol kárszakértőnk a kárfelvétel időpontját egyeztetni tudja Önnel.

Az illetékes biztosító társaság ekkor rögzíti a kárbejelentést, és elektronikus úton megbízást küld az Autotál Kft.-nek a kárfelvételre.

Illetékes biztosító társaság:
Amennyiben Ön rendelkezik érvényes biztosítási szerződéssel, a kárbejelentés módjáról, mikéntjéről kérjük tájékozódjon saját biztosítójánál.

2. KÁRFELVÉTEL

Szakértőink a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy a szemle helyét és időpontját egyeztessék, melynek függvényében a kárfelvételre három munkanapon belül kerül sor.
Kérjük, hogy szakértőnk kiérkezéséig a további károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, de lehetőség szerint a károsodott vagyontárgyak állapotán ne változtasson.
A szemle során szakértőnk fényképeket készít, elkészíti a kárfelvételi jegyzőkönyvet és ha szükséges, tájékoztatja Önt arról, hogy a kár rendezéséhez milyen további dokumentumok szükségesek.

3. KÁRSZÁMÍTÁS

Valamennyi, a kárrendezéshez szükséges irat beérkezése után szakértőnk kifizetési javaslatot tesz a biztosító társaságnak az alábbi kárrendezési módok alapján:
  • Kalkuláció
    Ebben az esetben társaságunk szakértője készít kalkulációt a bemutatott károk helyreállítására vonatkozóan.
  • Árajánlat
    A leendő kivitelezőtől beszerzett tételes árajánlatot kérjük, hogy a szemle során a szakértő által megadott címre szíveskedjék elküldeni a kárszám feltüntetésével.
  • Számla
    Önnek természetesen lehetősége van a károk helyreállítását számlával igazolni. A helyreállítást végző vállalkozás által kiállított számla eredeti példányát, valamint annak tételes részletezőjét ez esetben az árajánlatnál leírtak szerint szíveskedjen postára adni.

4. KIFIZETÉSI JAVASLAT

Szakértőnk a helyszíni szemlén látottak és a jegyzőkönyvben rögzítettek, valamint a vonatkozó biztosítási feltételek alapján fogja az árajánlat, illetve a számla ellenőrzését elvégezni mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben, és kifizetési javaslatát a biztosító felé megtenni.
A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálás, fizetési kötelezettségvállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító jogosultsága és feladata.
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy valamennyi általunk számolt kárösszeg tájékoztató jellegű, a biztosító társaság az érvényes kötvényfeltételekre, valamint egyéb körülményekre való tekintettel (pl. előzménykárok) módosíthat a kárösszegen.

Az elkészült káranyagokat elektronikus formában, valamint eredeti példányukat postán juttatjuk el a biztosító társaság számára. A kifizetés felől a továbbiakban kérjük, ott érdeklődjenek a kárszámra hivatkozva. (A biztosító társaságok elérhetőségét megtalálja itt.)

*PÓTSZEMLE:
Igényüket kérjük, szíveskedjenek az illetékes biztosítónak jelezni! (A biztosítók elérhetőségét megtalálja itt.)

A kárrendezés dokumentumai

Épületkárnál:
tételes javítási, helyreállítási számla, árajánlat, költségvetés
törött üveg helyreállítási számlája
leáztatáskor az okozó elismerő nyilatkozat
(nyomtatványunkat itt találja)

Ingósági kárnál:
típus és eredetigazoló okmány (eredeti beszerzési számla, garancialevél)
ingósági tételes kárbejelentő (letölthető innen)
vállalkozásoknál: leltár, beszerzési számlák, szállítólevelek


Az alábbi lista tartalmazza, hogy az egyes veszélynemek esetén milyen további iratokra van szükség:

Tűz, illetve tüzet okozó robbanás és villámcsapás esetén:
tűzoltósági hatósági bizonyítvány eredeti példánya

Betöréses lopás, rablás, vandalizmus, rongálás esetén:
rendőrségi feljelentés illetve jogerős határozat

Felelősségi kár esetén:
károkozó elismerő nyilatkozata (letölthető innen)

Műszaki berendezések kára esetén:
A javítást, szakvéleményt készítő részére átadandó nyomtatvány (letölthető innen). Kérjük  a cserélt, minősített alkatrészt a javítótól/szakvélemény készítőtől visszakérni szíveskedjen, azt a kárszakértőnek be kell mutatnia.

Amennyiben a kár rendezéséhez további dokumentumok szükségesek, azt kárszakértőnk a szemle alkalmával jelezni fogja Önnek.

Jogi nyilatkozat

Az Autotál Kft. Web oldalait a legjobb tudása szerint készítette el. Ennek ellenére lehetséges, hogy a Web oldalak nem teljesek, vagy nem aktuálisak, esetleg hibásak.
Az Autotál és munkatársai nem vállalnak felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk teljességéért és helyességéért. Az Autotál Kft. ezenkívül nem vállal felelősséget olyan a felhasználónál, vagy harmadik személynél előforduló kárért, mely az Internet és az Autotál Kft. Web oldalainak használatából felléphet. Az Autotál Kft. fenntartja magának a jogot Web oldalainak bármikor történő megváltoztatására.