Autotál Kft.
Cím: 1107 Budapest, Hizlaló tér 1. TÉRKÉP
Telefonszám: 06-1-43-34-101, 06-1-43-34-102
Fax: 06-1-431-83-86
E-mail: megrendeles@autotal.hu


Gépjármű kárrendezés

1. KÁRBEJELENTÉS

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!
A kárt rendező biztosító társaság:
 • Saját hibás (cascos) kár esetén, ahol Önnek casco biztosítása van.
 • Idegen hibás (felelősségi) kár esetén az a társaság, ahol a baleset okozójának a kötelező biztosítását kezelik. Amennyiben ez nem ismert, akkor az Ön saját felelősség-biztosítását kezelő társaság - az okozó rendszámának ismeretében - felvilágosítást nyújt erről.
 • Több gépjármű egyidejű ütközése esetén azt a társaságot kell keresnie, ahol a baleset okozójának (nem az Önnel közvetlenül ütközőnek) a biztosítását kezelik.
 • Ha a baleset okozójának nem volt érvényes felelősség-biztosítása, akkor kérjük keresse, a MABISZ-t (Magyar Biztosító Szövetsége), melynek elérhetőségei a következők:
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 236.
Telefon: 06-1-318-34-73
Fax: 0-1-337-53-94
E-mail: info@mabisz.hu
Az egyes biztosító társaságok elérhetőségét megtalálja a PARTNEREINK menüpont alatt.


Kérjük, hogy a kárbejelentés során feltétlenül jelölje meg, hogy a sérült gépjárművet hol lehet majd megtekinteni, illetve adja meg a kárbejelentő telefonszámát (lehetőség szerint mobilszámot kérünk).
Az illetékes biztosító társaság ekkor rögzíti a kárbejelentést, és elektronikus úton megbízást küld az Autotál Kft.-nek a kárfelvételre.

2. KÁRFELVÉTEL

Az Autotál Kft. munkatársai a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy a szemle helyét és időpontját egyeztessék.
A kárfelvételre az Ön által megadott címen, 3 munkanapon belül kerül sor, vagy ha az ön járműve mozgásképes, munkanapokon 8 és 17 óra között az Autotál Kft. központi irodájában is lehetősége van bemutatni, előzetes bejelentkezés nélkül. Irodánk címét megtalálja itt.

Kárfelvételkor kérjük, hogy a következő, kárrendezéshez szükséges dokumentumokat adja át kollégánknak:
 • baleseti bejelentő (kék-sárga) vagy rendőrségi igazolás
 • forgalmi engedély másolata
 • vezető jogosítványának másolat (aki a balesetkor a gépjárművet vezette)
 • törzskönyv másolat
 • cégek esetén az aláírási címpéldány másolatát és a kárügyben eljáró személy részére szóló meghatalmazást is kérünk.

3. KÁRSZÁMÍTÁS, KÁRANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az Autotál Kft. szakértője a szemlét követően 24 órán belül elkészíti a kárszámítást és láthatóvá teszi azt a kárfelvétel fotóival és jegyzőkönyvével együtt a megrendelő biztosító társaság számára.

A kárrendezés további folyamata , így a jogalap elbírálása, fizetési kötelezettség-vállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító-társaságok jogosultsága és feladata, az Autotál Kft. dolgozói a kárügy jogalapját illetően nem tudnak felvilágosítást adni.

Kárrendezési módok:
Amennyiben a jármű gazdaságosan javítható, vagyis nem totálkáros, Ön a következő két lehetőség közül választhat:

1, számla nélküli kárrendezés
Szakértőnk a kárfelvétel követően kalkulációt készít a várható javítási összegről.
A kiszámolt összeg felől a kárfelvétel követő napon érdeklődhet irodánknál, elérhetőségeinket megtalálja itt.
Amennyiben Ön a kiszámolt összeget elfogadja, vagyis ebből fedezni tudja gépjárműve javítását, kérjük, hogy az egyezségi nyilatkozatot töltse ki, és küldje vissza faxon vagy postán vagy e-mailben.

2, számlás kárrendezés
Ebben az esetben a munkatársaink által készített - és Önnek átadott - kárfelvételi jegyzőkönyvet vagy kalkulációt szíveskedjék átadni az Ön által választott javítóműhely számára, majd a javítóműhely által készített számlát kérjük, juttassák el irodákba. Postacímünket megtalálja itt.
A benyújtott számlák számfejtése két munkanapot vesz igénybe.

3, totálkár
Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a sérült gépjármű értékelését eljuttatjuk a kárt rendező biztosító társaság számára.
Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosító társaságok nyújtanak. Legkorábban a kárfelvételt követően egy hét múlva érdeklődhet a biztosítónál a kiszámolt összeg felől.
Kérjük, hogy a roncs értékesítése előtt szíveskedjenek az érintett biztosító társasággal egyeztetni.

4. KIFIZETÉSI JAVASLAT

Az Autotál Kft. szakértője totálkár esetén automatikusan, számla nélküli kárrendezés esetén a beérkezett egyezségi nyilatkozat, számlás kárrendezés esetén a beérkezett számla alapján tesz kifizetési javaslatot a kárfelvételt megrendelő biztosító társaság felé.
A kártérítési összeg kiutalása a biztosító társaság feladata.

*PÓTSZEMLE:
Bizonyos esetekben az Ön gépjárművének olyan sérülései is lehetnek, melyek a kárfelvételkor nem láthatóak, csak az autó megbontását követően derülnek ki. Ilyen esetben Ön vagy a javító pótszemlét kérhet a gépjárműre.
Az Aegon Biztosító és a Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) által rendezett károk esetén kérjük, hogy pótszemle igényét a biztosítónál jelezze (az elérhetőségeket megtalálja itt).
Minden más partnerünk esetén a pótszemle igényt az Autotál Kft.-nél is bejelentheti telefonon, faxon vagy e-mailben (elérhetőségeinket megtalálja itt). Pótszemlét követően a kárszakértő új, a pótszemlével módosított kárszámítást készít.

A kárrendezés dokumentumai

Az alábbi lista tartalmazza azon dokumentumok listáját, melyekre a biztosító társaságoknak a kár rendezéséhez szükségük van. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat minél előbb adja át kárszakértőnknek, hiszen ezzel jelentősen lerövidítheti a kárrendezés idejét!

 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) eredeti példánya vagy rendőrségtől kapott eredeti iratok (Amennyiben ezek eredeti példányát kárbejelentéskor az illetékes biztosítónál már leadta, kérjük ezek másolatát szíveskedjék kárszakértőnknek a kárfelvételkor átadni.)
 • Kitöltött gépjármű-kárbejelentő
  (Minden esetben ki kell tölteni, a baleseti bejelentő nem helyettesíti.) - letölthető innen.
 • Forgalmi engedély másolata
 • Jogosítvány másolata (kivéve, ha a gépjármű parkolt)
 • Törzskönyv másolat vagy banki meghatalmazás (Hitelezett gépjármű esetén a hitelező cég meghatalmazása, mely a kárösszeg felvételére is jogosít, valamint a hitelező cég aláírási címpéldányának másolata. Néhány finanszírozó csak a kárfelvétel után, a kárfelvételi jegyzőkönyv bemutatására adja ezt ki)
 • Cégek esetén a következő dokumentumok is szükségesek:
  Aláírási címpéldány másolat
  ÁFA nyilatkozat
  Bankszámlaszám
  Meghatalmazás kárügyintézésére a kárügyben eljáró személy részére.
A szemle során kárszakértőink tájékoztatást adnak arról, hogy milyen esetleges további dokumentumok szükségesek még a kár rendezéséhez.
Ezek leggyakrabban a következők:
 • Javítási számla és kalkuláció vagy egyezségi nyilatkozat
 • Rendőrségi határozat (amennyiben rendőrségi intézkedés történt).
Abban az esetben, ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre a kárfelvételkor, ezeket a biztosító-társaság munkatársai levélben kell, hogy beszerezzék, ami a kárrendezés elhúzódásához vezethet.

Jogi nyilatkozat

Az Autotál Kft. Web oldalait a legjobb tudása szerint készítette el. Ennek ellenére lehetséges, hogy a Web oldalak nem teljesek, vagy nem aktuálisak, esetleg hibásak.
Az Autotál és munkatársai nem vállalnak felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk teljességéért és helyességéért. Az Autotál Kft. ezenkívül nem vállal felelősséget olyan a felhasználónál, vagy harmadik személynél előforduló kárért, mely az Internet és az Autotál Kft. Web oldalainak használatából felléphet. Az Autotál Kft. fenntartja magának a jogot Web oldalainak bármikor történő megváltoztatására.